Nilssons Högtryckstvätt

Nilssons Högtryckstvätt är en nystartartad verksamhet som med ett nära samarbete med våra kunder skall komma tillrätta med problem som dålig lukt i sop och återvinningsrummen. Tekniken är patenterad med att tömma kärlen, tvätta kärlen med hett vatten utan kemikalier och tömma tillbaka materialet i kärlen. Det innebär en miljöanpassad hantering då man inte är beroende av kemikalier, sopbilars rutter och tider som gör att man kan optimera körrutterna för kärltvätt.För att brukarna av soprummen skall uppleva en bra miljö i sopbodarna är det viktigt att kärl och golv är rengjorda, det ger en bra totalbild av bostadsområdet och uppmuntrar brukarna att behålla en bra miljö i soprummen.

 
 
 

 
 

 

 

 

 
 
 
 

NILSSONS HÖGTRYCKSTVÄTT

- är en nystartartad verksamhet som med ett nära samarbete med våra kunder skall komma tillrätta med problem som dålig lukt i sop och återvinningsrummen. Tekniken är patenterad med att tömma kärlen, tvätta kärlen med hett vatten utan kemikalier och tömma tillbaka materialet i kärlen. Det innebär en miljöanpassad hantering då man inte är beroende av kemikalier, sopbilars rutter och tider som gör att man kan optimera körrutterna för kärltvätt.

För att brukarna av soprummen skall uppleva en bra miljö i sopbodarna är det viktigt att kärl och golv är rengjorda, det ger en bra totalbild av bostadsområdet och uppmuntrar brukarna att behålla en bra miljö i soprummen.

Soprumstvätt: Sopa golvet, skura med speciell högtrycks teknik, spola väggar, tvätta fönster och skrapa bort skurvattnet.
                                           
Soprum skall vara fria från sopor och andra löst liggande föremål innan golvrengörning. För städning av löst liggande föremål debiteras timtid enligt uppgörelse.

Nyckelord för oss som kör MILJÖBILEN:

  • Hög kundservice är för oss en självklarhet.
  • Hög kvalité på arbetet inger förtroende.
  • Trevligt bemötande mot våra kunder och brukarna.
  • Ärlighet, lovar vi en sak skall vi hålla det.
  • Långsiktighet: Med bra service, hög kvalité, trevligt bemötande och ärlighet skall vi alltid ha en bra relation och ett nära samarbete med våra kunder.

 

O.B.S. AB Värmekameran  i  norr och Nilssons Högtryckstvätt  är  två delar av ett företag med ett och samma organisationsnummer.

 

 

 

AB Värmekameran i Norr | Fiskelagsvägen 5 | SE-954 42 Södra Sunderbyn | Mob +46 (0)70-525 09 88 | stig@varmekameran.se