Bilden visar kallt område i tak ovan kakelugn 220C i rummet och 110C (den svarta fläcken)

Exempel på Termografisk protokoll:
(klicka på bild)

Bild1
Bild2
Bild3
Bild4

 

 

 
 
 
 

Värmekameran ser byggfusk och drag!

En ny tjänst som hjälper privatpersoner som företag att hitta brister i bl a fastigheter, elskåp och el-moterer som förebyggande underhåll.

Stig Nilsson från Sunderbyn som är en känd profil i basketkretsar ser efter att ha undersökt på närmare håll i södra Sverige stora möjligheter med värmekamerans fördelar. Han väljer nu efter avslutad utbildning att starta AB Värmekameran i norr. Ett val som vuxit fram och som kommit att innebära att han nu växlar från anställd till egen företagare, han ser fram emot att kunna erbjuda denna typ av tjänster även i Norrbotten.

Exempel är nya villor och flerbostadshus som innan garantibesiktning termograferas sparar mycket pengar för ägarna, det finns troligen inte ett nybygge som är helt felfri.

Stig Nilsson tar en bild med värmekameran och kompletterar med vanligt foto mot samma objekt. Det kan vara en husfasad, altandörr eller mot taklisten i köket. På termografibilden omvandlas olika värmetal som inte det mänskliga ögat kan se till infrarött ljus. Allt värmeläckage, även fukt syns mycket tydligt.

Stig fortsätter, - med rätt inställd kamera och infällt temperaturskala tolkar Stig bilden, med ”Värmekameran” ser man brister i isolering, byggfusk och drag som naturligtvis belastar
uppvärmningskostnaden för husägaren.
Han visar innertak ovan kakelugn fotograferad med vanlig digitalbid, inget märkvärdigt syns. Sedan värmebilden en kall vinterdag med temperaturskalan infälld ser man tydligt att taket håller 22 grader och den bristfälliga isoleringen bara 11 grader.
Så kallras känns, när kvicksilvret sjunker ner mot 10-15 grader minus ute. Värmekameran visar hur dåligt isolerad en vanlig altandörr kan vara mot vårt Norrbottniska klimat.

En annan dubbel-bild visar ett vanligt kökstak ovanför diskhon. Snyggt och prydligt med tapetbård på vanliga bilden, medan termografin visar var isoleringen brister. Precis över där man står och diskar. Stig Nilsson ställer in värmekameran inom vilket temperaturintervall den ska ”se”, Han tar cirka ett dussin bilder, börjar inifrån för att upptäcka brister i isolering, fortsätter utifrån för att kameran ska upptäcka var mesta värmen går ut.

Stig Nilsson avslutar dagen med datorn på kontoret för att ladda ner bilderna ur kameran. Tittar, studerar, tar ut bilderna på där det finns brister och upprättar ett protokoll som husägaren får.

 

 

 

 

Värmekameran i Norr | Sunderbyvägen 19 | SE-954 42 Södra Sunderbyn | Mob +46 (0)70-525 09 88 | stig@varmekameran.se