Värmekameran ser byggfusk och drag!

En ny tjänst i Norrbotten som hjälper privatpersoner som företag att hitta brister i bl a fastigheter, elskåp och elmotorer som förebyggande underhåll.

Värmekameran i Norr är ett energi och miljöserviceföretag.
Företaget skall verka främst inom Norr och
Västerbotten. Våra kunder finns i huvudsak inom offentlig förvaltning, tung och lätt industri samt inom fastighetsbranschen.
Våra servicetjänster fokuserar främst på vikten
av förebyggande underhåll, mot industrin och mot villor och flerfamiljsfastigheter.

Exempel är nya villor och flerbostadshus som innan garantibesiktning termograferas sparar mycket pengar för ägarna, det finns troligen inte ett nybygge som är helt felfri

Exempelbilder termografering

     
     

 

 
 
 
 

Eltermografering

Förebygg brand och driftstopp genom att hitta övertemperaturer i elinstallationer. Ca 15-20% av alla bränder orsakas av elektriska fel.

 • Minska brandrisken
 • Hitta elfel i skåp och kopplingar
 • Planera underhåll

Fastighetstermografering

Termografering av en och flerfamiljsfastigheter ger stora energibesparingar och trivsammare inomhusklimat. Bristande isolation och otätheter som orsakar energiläckage, kallras, fuktskador m.m. kan lätt hittas med modern teknik

 • Hitta byggfusk innan garantibesiktning
 • Värmekameraundersökning innan fastighetsköp
 • Minska uppvärmningskostnader
 • Hitta vattenläckage
 • Lokalisera golvvärmeslingor

Industri och produktionstermografi

Trenden går mot att allt fler mekaniska utrustningar termograferas allt eftersom kunskapen om metoden ökar och tillgängligheten på kompetent personal blir allt större.
Termografering av lager, motorer, lindningar, pumpar, hydralik, fläktar och många fler liknande tillämpningar kan lätt identifiera brister innan haveri.

 • Minska brandrisken
 • Planera underhåll
 • Lager
 • Elmotorer
 

 

 

Värmekameran i Norr | Sunderbyvägen 19 | SE-954 42 Södra Sunderbyn | Mob +46 (0)70-525 09 88 | stig@varmekameran.se