Värmekameran ser byggfusk och drag!

ärmekameran mäter temperatur och visar en bild av värmeenergin som strålar från objektet. Tekniken kallas för termografi och mäter temperaturen på objektet utan beröring. Idag ifrågasätter ingen att en värmekamera är den mest effektiva och beprövade tekniken som finns för förebyggande underhåll i miljöer där man snabbt, exakt och säkert måste upptäcka fel.Planerade stopp i produktion om du upptäcker ökade värmetal i elcentraler och kopplingar, lagrade elmotorer m.m eller möjligheten att upptäcka och korrigera en sliten elektrisk anslutning innan en komponent havererar kan ge mycket stora besparingar i planerade driftstopp jämfört med kostnaderna för ett haveri.

En ny tjänst i Norrbotten!
 
 

 
 

 

 

 

 
 
 
 

Värmekameran ser byggfusk och drag!

Värmekameran i Norr skapades för att enkelt kunna ge kunder som köper en eller flerfamiljshus eller bostadsrätter en TRYGGHETSFAKTOR i kanske sin livs största investering och se byggfusk eller brist på underhåll och ge folk en chans att veta före ett husköp eller renovering i vilket energiskick fastigheten är. Intresset för våran tjänst är stort och det är vi tacksamma för.

Vi kallar oss problemlösare mot en och flerfamiljsfastigheter. Vi utvärderar och ger råd till åtgärder i samråd med kunden. Vi samarbetar även med er lokala energirådgivare.
Med värmekamera görs kontroller och kunden får ett bra och billigt alternativ för att kunna renovera sitt hus. Vi jobbar mycket med rapporter för ROT projekt, med den kan kunden enkelt se var det behöver förbättras för att få ett ekonomiskt och bra inomhusklimat.

Termografi    

Värmekameran mäter temperatur och visar en bild av värmeenergin som strålar från objektet. Tekniken kallas för termografi och mäter temperaturen på objektet utan beröring.
Idag ifrågasätter ingen att en värmekamera är den mest effektiva och beprövade tekniken som finns för förebyggande underhåll i miljöer där man snabbt, exakt och säkert måste upptäcka fel.  Planerade stopp i produktion om du upptäcker ökade värmetal i elcentraler och kopplingar, lagrade elmotorer m.m eller möjligheten att upptäcka och korrigera en sliten elektrisk anslutning innan en komponent havererar kan ge mycket stora besparingar i planerade driftstopp jämfört med kostnaderna för ett haveri.

 

 

 

 

Värmekameran i Norr | Sunderbyvägen 19 | SE-954 42 Södra Sunderbyn | Mob +46 (0)70-525 09 88 | stig@varmekameran.se